Financiële rapportage

Je bent hier:

Jaarrekening als basis van uw financiële rapportage

Op grond van het Burgerlijk Wetboek is een besloten vennootschap (BV) verplicht om een jaarrekening op te stellen. Na de vaststelling van de jaarrekening dient deze te worden gepubliceerd in het Handelsregister. Voor kleine ondernemingen (micro- en kleinbedrijf) stellen wij de jaarrekening op. Uw jaarrekening wordt in de basis op fiscale grondslagen opgesteld. Daarnaast is de jaarrekening een belangrijk financieel verslag. Op basis van de balans en winst- en verliesrekening, samen met een korte toelichting, ziet u hoe uw onderneming dat jaar gedraaid heeft. Indien uw online-administratie periodiek goed wordt bijgehouden, dan zijn over het algemeen de kosten van het opstellen van een jaarrekening lager. De financiële administratie is immers juist en volledig bijgewerkt en dat heeft tot gevolg dat een aantal processen bij het opstellen van de jaarrekening sneller en efficiënter worden doorlopen.

Tussentijdse financiële rapportage

Tussentijdse rapportages, zoals maand-, kwartaal- of halfjaarlijkse rapportages stellen wij naar uw informatiebehoeften samen. Met een jaarrekening bekijkt u hoe u het voorgaande jaar gedraaid heeft maar met tussentijdse rapportages bent u pas echt bezig om grip te krijgen op uw cijfers. In een persoonlijk gesprek adviseren wij u graag over de mogelijkheden.

Financieel dashboard

Uw online-boekhoudpakket heeft meestal al een ingebouwde dashboardfunctie. Maar als u dat te weinig informatie geeft dan kunnen wij u ook een andere oplossing aanbieden. Een financieel
dashboard helpt u als ondernemer om nog meer grip te krijgen op uw cijfers. Inzichtelijk en begrijpelijk! Wij maken deze financiële dashboards ‘custom made’, naar uw informatiebehoeften. De
financiële informatie kan bijna tot real-time worden weergegeven. Informeer naar de mogelijkheden. In een persoonlijk adviesgesprek lichten wij u graag de mogelijkheden toe!

Hulp met uw financiële rapportage?
Neem vrijblijvend contact met ons op!